Informace mají být zadarmo, SimpleGEO zpřístupňuje 20 milionů lokačních dat pod CC0

LBS (Location Base Services) a mapové služby potřebují ke své existenci množství (pokud možno kvalitních) dat o objektech, které mohou použít. SimpleGEO tento týden oznámilo uvolnění svých zhruba 20 milionů záznamů z Places (Místa) v rámci CC0 (Creative Commons Zero) licence – tedy volně k využití.

Užitečná novinka pro kohokoliv,  kdo vytváří nějaké LBS (Location Based Service) weby a aplikace – data z www.simplegeo.com sice nemusí mít “profesionální” kvalitu (řada firem buduje obdobné databáze jako uzavřené a zpoplatněné), ale pro řadu činnosti budou vyhovující. Do databází SimpleGEO samozřejmě můžete i přispívat a postarat se tak o další rozšíření databází.

SimpleGEO Places je zdarma dostupná a otevřená databáze míst a bodů zájmu (POI) – pro případné “české” použití pochopitelné není až tak vhodná. Aby byla, bylo by nutné výrazně rozšířit o místa a POI z českého prostředí.