Google: Geolokační data jsou zasílána s vědomím uživatele

Google v pátek vydal prohlášení, ve kterém upozorňuje, že geolokační data z Android telefonů jsou odesílána s vědomím uživatele a jsou anonymizována.

Zjištění Wall Street Journal, že Android telefony vaši polohu neukládaji, rovnou ji posílají Google v rámci globální wardriving aktivity, vyvolalo odpověď od Google. Ta zdůrazňuje, že data jsou vždy posílána s vědomím uživatele a teprve poté, co uživatel k tomu dal svolení. A jakákoliv odesílaná data jsou anonymizována a není možné je spojit s konkrétním uživatelem.

All location sharing on Android is opt-in by the user. We provide users with notice and control over the collection, sharing and use of location in order to provide a better mobile experience on Android devices. Any location data that is sent back to Google location servers is anonymized and is not tied or traceable to a specific user. (Zdroj: Google Responds To Smartphone Location Tracking Uproar, Says Android Is Opt-In)

Množství geolokačních údajů pochází od aplikací, kde uživatel dává “svolení” v okamžiku instalace – za předpokladu, že skutečně najde chuť pročítat se množstvím různorodých přidělovaných práv a dokáže pochopit, co případné přidělení práva může znamenat.

Google se ale prozatím nevyjádřil k budování rozsáhlé databáze WiFi spotů na základě získávaných údajů. V tomto případě samozřejmě není možné hovořit o případném zneužívání či zpracování informací osobního charakteru.  Stejně tak je rozsah a zpracování dat rozdílné od situace s Apple iOS (viz iPhone i iPad zaznamenává detailní informace o vašem pohybu bez vašeho vědomí), kde Apple vážně zanedbalo bezpečnostní opatření a data uchovává kompletně v telefonu i v počítači, který používáte pro synchronizaci a backup – v obou případech jsou volně dostupná komukoliv.