Windows 7 konečně rozšířenější, než Windows XP. Aspoň v USA

Podle posledních čísel od společnosti StatCounter (Windows 7 just overtook XP in the United States) to vypadá, že uživatelé Windows XP konečně tuto verzi Windows opouštějí a přecházejí na Windows 7. Poprvé od  uvedení Windows 7 na trh se Win7 podařilo (v USA) získat větší tržní podíl (31.71%) než Windows XP (31.56%).

Na třetím místě je stále Windows Vista (19.07%), kde by se přechod na Windows 7 mohl zdát jako podstatně výhodnější, než u Windows XP – ty patří k dlouhodobě k nejpoužívanější verzi Windows a uživatelé mají málo reálných důvodů k přechodu na novější Windows 7.

Celosvětově mají Windows  7 podíl 31.17% a Windows XP závratných 46.87%.