Nizozozemské GAC říká, že s Open Source se ve státní správě neušetří

Předpoklady úspor miliard euro ročně díky přechodu nizozemské vlády na open source software a otevřené standardy se nepotvrdily. General Audit Chamber (GAC) to konstatoval po zkoumání ICT rozpočtu ve výši 2.1 miliardy Euro.

Ze zmíněného rozpočtu šlo 88 milionů na licence a 170 milionů euro na náklady na údržbu software – tedy pouze velmi malá část nákladů se týká oblastí, ve kterých by přechod na open source a otevřené standardy mohl cokoliv změnit. Zpráva GAC se ale také zmiňuje, že neexistuje žádný průkazný doklad o tom, že by se výhody otevřených standardů byly jakkoliv hmatatelné.

GAC upozorňuje vládu a parlament, aby k otázce open source a otevřených standardů nepřistupovali čistě z hlediska perspektivy úspor nákladů a žádá je, aby vláda i parlament snížil svá očekávání ohledně úspor plynoucích z nasazení open source.

Loňská studie možných úspor přitom předpokládala, že by se mohlo dosáhnout úspor ve výši 500 milionů až jedna miliarda Euro ročně. Studie byla původně zpracována státním úředníkem, který měl za úkol vytvořit projekt vytvoření jednotného desktopu pro použití v centrální vládě. Parlament se o studii dozvěděl pouze náhodou. Ministerstvo sice studii poskytlo, ale vzápětí ji stáhlo, s tvrzením že jde o omyl.

Okolo úspor v informačních technologií se v Nizozemí vedou bouřlivé spory – hlavní úspory je prý možné dosáhnout hlavně širším nasazením – nikoliv pouze do centrální vlády, ale v celé vládě (státní správě). Přes dvě miliardy Euro ročně jsou, podle kritiku vlády, vynakládány nehospodárně a vláda není schopna určit, na co je vlastně vynakládá.

Komentář: Pokud budeme jenom chvíli uvažovat, že se nizozemská vláda chová stejně nehospodárně a absurdně jako naše, tak je vcelku jisté, že nic na světě (a tedy ani Open Source) nemůže zajistit úspory. Ve skutečnosti je velmi pravděpodobné, že jakékoliv plány snažící se prosadit změnu používaného software a standardů na ty otevřené by ve skutečnosti znamenala navýšení nákladů. A nikdy nekončící příležitost pro výdělek firem, které již tak dostatečně dobře dokáží ze státu odčerpávat peníze.

Zdroj : Netherlands open source report says no savings can be made