Cisco: Přenos mobilních dat vzroste v příštích pěti letech 26 krát

Do roku 2015 se celkový objem dat, která přenesou mobilní zařízení, zvýší 26 krát. Mezi lety 2009 a 2010 se celosvětově objem přenesených mobilních dat zvýšil o 159 procent a v mobilních sítích tak bylo měsíčně přeneseno 237 petabytů dat, což odpovídá zhruba 60 milionům DVD.

Studie Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2010–2015 (PDF, tisková zpráva)  předpokládá, že do roku 2015 by mohlo být k mobilním sítím připojeno více než 5,6 miliardy osobních zařízení a zároveň 1,5 miliardy vzájemně propojených zařízení (M2M). V součtu tedy vychází téměř jedno zařízení na jednoho obyvatele (podle OSN bude na světě v roce 2015 7,2 miliardy obyvatel).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Průměrná rychlost mobilního připojení v kb/s 101 215 359 584 934 1,465 2,220
Průměrná rychlost mobilního připojení Smartphonů (3G a více) v kb/s 613 1 036 1 443 1 953 2 608 3 424 4 404

Tento nárůst bude zapříčiněn hlavně snadnou dostupností videa na mobilních zařízeních. Video bude v roce 2015 podle odhadů tvořit 66 procent veškerých datových přenosů přes mobilní sítě a mezi lety 2010 až 2015 se tento přenos zvýší 35 krát.

  • Průměrný přenos dat na smartphonech se v roce 2010 meziročně zdvojnásobil. Z 35 megabytů za měsíc v roce 2009 na 79 megabytů v roce 2010.
  • V současné době představují smartphony pouze 13 procent z celkového počtu mobilních telefonů, ale podílí se 78 procenty na všech mobilních přenosech dat.
  • Android dotahuje s přenosy dat iPhone. Na začátku roku 2010 byl přenos dat přes iPhone nejméně čtyřikrát vyšší než u ostatních platforem. Ke konci roku byl tento přenos pouze 1,75 vyšší než u Androidu.
  • V roce 2010 bylo do mobilních sítí připojeno 94 milionů notebooků. Každý z nich přenesl v průměru 22 krát více dat než jeden smartphone.
  • 48 milionů lidí, kteří nemají do domácnosti zavedenou elektřinu, vlastní mobilní telefon.
  • V roce 2015 přenese průměrný smartphone 1,3 gigabytů dat za měsíc.
  • V roce 2015 bude 788 milionů lidí využívat pouze mobilní internet.

Největší průměrný roční růst mobilních přenosů, přibližně 129 procent, očekává studie na Středním východě a v Africe. Následovat bude Latinská Amerika s ročním růstem 111 procent. Země s největším meziročním nárůstem mobilních datových přenosů by měla být Indie se 158 procenty. V Jižní Africe lze předpokládat růst 144 procent a v Mexiku 156 procent. Naopak nejmenší nárůst se předpokládá v Japonsku, a to 70 procent, a v USA 83 procent.