Apache na trhu webových serverů posílil

Listopadové výsledky tradičního Web Server Survey společnosti Netcraft ukazují na 1.29% růst podílu Apache (12.9 milionu nových webů běžících na Apache).  Ve výsledcích se projevuje i konec Windows Live Spaces (Microsoft) a přesun blogů na WordPress.com – projevovat se ale bude ještě několik dalších měsíců (a budou znamenat posilu pro nginx).

2010/10 % 2010/11 % Změna %
Apache 135,209,162 58.07% 148,085,963 59.36% 1.29
Microsoft 53,525,841 22.99% 56,637,980 22.70% -0.28
nginx 14,130,907 6.07% 15,058,114 6.04% -0.03
Google 14,971,028 6.43% 14,827,157 5.94% -0.49
lighttpd 1,380,160 0.59% 2,070,300 0.83% 0.24

Total Sites Across All Domains - August 1995 - November 2010

Market Share for Top Servers Across All Domains - August 1995 - November 2010

Z pohledu aktivních webů (předchozí statistika reprezentuje počet internetových adres) je Apache jedničkou s 66.56% podílem, Microsoft dvojkou s 16.64% podílem.

Totals for Active Servers Across All Domains - June 2000 - November 2010

2010/10 % 2010/11 % Změna %
Apache 661,762 66.62% 661,224 66.56% -0.06
Microsoft 166,370 16.75% 165,309 16.64% -0.11
nginx 55,724 5.61% 57,329 5.77% 0.16
Google 19,031 1.92% 19,198 1.93% 0.02