Mediaresearch: Češi na mobilu nejvíce používají e-mail a vyhledávání

Z čerstvých výsledků výzkumu projektu NetMonitor vyplývá stoupající využívání mobilního telefonu pro přístup k Internetu v České republice. Tablety a čtečky jsou pro Internet v ČR využívány stále velmi málo.

„Mobilní telefony jsou nejčastěji využívány k vyhledávání praktických informací (vyhledávání, jízdní řády, předpověď počasí, mapy, aj.) a kontrole pošty. Ostatní zařízení jsou používána velmi sporadicky a navíc jen úzkou skupinou uživatelů,“ uvádí se v průzkumu (viz tisková zpráva)

Nejčastější činností na internetu je přístup k emailu, kterou vykonává 91 % uživatelů internetu prostřednictvím počítače a 21 % pomocí mobilního telefonu. Druhou nejčastější činností je získávání praktických informací, jako např. vyhledávání, jízdní řády, počasí, mapy atd., kterou provádí 85 % uživatelů z počítače a 25 % z mobilního telefonu. Následuje zpravodajství se 74 % z počítače a 15 % z mobilního telefonu.


Činnosti prováděné prostřednictvím jednotlivých zařízení

Podstatným zjištěním aktuálního výzkumu je růst činností prováděných prostřednictvím mobilního telefonu – při získávání praktických informací došlo od jara roku 2011 k nárůstu o 9%, u přístupu k e-mailu o 7%.

Takový nárůst během pouze půl roku potvrzuje trend masivního nástupu mobilního internetu. Po letošních Vánocích, kdy jedním z nejčastějších dárků byl právě chytrý mobilní telefon, a vzhledem k stále dostupnějším mobilním internetovým tarifům, lze v příští vlně průzkumu očekávat pokračování růstu ještě ve větší míře“, komentuje výsledky průzkumu analytik SPIR Petr Kolář.


Činnosti prováděné prostřednictvím mobilního telefonu

Mezi internetovými uživateli provádějícími uvedené činnosti prostřednictvím mobilního telefonu převládají muži a věková skupina 25-34 let s výjimkou sociálních sítí, kde převládají naopak ženy a nejsilnější věkovou skupinou jsou uživatelé 15-24 let.

Čeští uživatelé stále nechtějí platit za obsah na Internetu

Více než třetina českých internetových uživatelů uvádí, že by byla ochotna zaplatit za obsah speciálně vybraný podle svých požadavků. Více jak čtvrtina uživatelů by byla ochotna platit za přístupy k archivům, exkluzivním materiálům a za předčasný přístup k informacím.

Naopak nejmenší ochota platit by byla za zpravodajství a obsah bez reklamy. Online reklama je vnímána jako přijatelný kompromis za množství zdarma dostupného obsahu.

Zdroj: SPIR (tisková zpráva – Uživatelé internetovou reklamu vnímají).