Sociální sítě si podmanily svět (fakta a čísla hlavně o Evropě)

Facebook může být jasnou jedničkou v sociálních sítích, ale není jediný – ještě před několika lety neexistující sociální sítě jsou součástí denního života 600 milionů lidí po celém světě. Zajímavá fakta a čísla, týkající se sociální sítích, geolokačních služeb a řady dalších aspektů sociálních služeb zejména v Evropě. Včetně pohledu na vztah „fanoušků“ ke značkám.

Poslední Světová mapa sociálních sítí je z června tohoto roku a ukazuje na stále se rozšiřující Facebook, kterému se podařilo stát jedničkou v 115 ze 132 zemí. Není ale jedinou sítí a konkurentů má hodně – V KontakteOdnoklassnikiDraugiemHyves,ZingMixiOrkutQZone jsou další „jedničky“, byť „jenom“ v některých zemích.

Podle odhadů používá denně sociální sítě 600 milionů lidí po celém světě. Největší počet uživatelů využívající sociální síť denně má Vkontakte (63%) a Facebook (58%) – na třetím místě je s větším odstupem Twitter (37%). Na Facebooku průměrný uživatel při každém přihlášení stráví 37 minut.

Evropa je jedničkou sociálních sítí

V Evropě se odhaduje míra využití na 73% všech evropských internetových uživatelů, což představuje 374 milionů lidí a Facebook má právě v Evropě nejvyšší míru využití, neodpovídá tomu ale jeho klasické ignorování potřeb uživatelů a absence jakékoliv uživatelské podpory V samotné Číně používá tamní QZone přes 480 milionů uživatelů, byť většina z nich je započítána hlavně skrz používání instant messagingu, který je součástí QZone (QQ).

Nejrozšířenější sociální sítě v Evropě jsou Facebook (62%), Twitter (16%), Vkontakte (12%), LinkedIN (11%), MySpace (9%). Následuje Netlog (6%) a Badoo (6%) – obě získaly uživatele hlavně spamem, vykrádáním Facebooku a zakládáním účtů uživatelům bez jejich vědomí.

Ze 816 milionů obyvatel Evropy má Internet 58% (476 milionů) a uživateli Facebooku je 208 milionů z nich, tady za předpokladu, že budete považovat údaje poskytované Facebook za směrodatné. A nebudete příliš přemýšlet nad tím, jak je možné, že země jako Kypr, Monaco či Montenegro mají na Facebooku běžně i více uživatelů než mají internetových uživatelů (viz Internet and Facebook Usage in Europe). Předpokládejme ale, že ne všechna data jsou postižena podobnou „chybou“. Pak může být následující znázornění míry využití Facebooku v jednotlivých zemích užitečné. Nebo alespoň zajímavé.

Facebook znají prakticky všichni

Podle Social media around the world 2011 je povědomí o existenci Facebooku takřka 100% (Twitter zná 80% populace, MySpace 70% evropské populace) a počet uživatelů této největší sociální sítě stále stoupá – aktuálně přes 750 milionů lidí. Spolu s stovkami milionů uživatelů dalších sociálních sítí se na sociálních sítích vyskytuje přes miliardu lidí, tedy přes polovinu světové internetové populace. Na světě je ale celkem 7 miliard lidí.

Průměrný internetový uživatel v Evropě používá 1,9 sociální sítě – v USA dokonce 2,1 a najdou se země, kde mají uživatelé sociálních sítí ještě širší aktivity – Brazílie má průměr 3,1 a rekordmanem je Indie s průměrem 3,9.

Souboj mezi Facebook a Twitterem poznamenává nízký početuživatelů Twitter – 2% uživatelů mají účet pouze na Twitteru, 13% nemá účet ani na jedné ze sítí, 19% používá obě sítě a 65% má účet pouze na Facebooku.

Nové sociální sítě to mají komplikované

Úspěch případných nových sociálních sítí je problematický, 60% uživatelů nechce žádné nové sociální sítě a 93% je spokojeno s tím co mají. Přesto Google v červnu spustil vlastní sociální síť Google+. Zajímavé je i to, že 93% uživatelů nemá v plánu ukončit užívání sociálních sítí.

Vztahy na sociálních sítích

Průměrný uživatel Facebooku má 133 přátel, na Twitteru 59 sledujících, na LinkedIN 57 kontaktů. Nejčastějším důvodem navázání vztahu na sociálních sítích je vztah v reálném životě – v 71% jde o přátele, sousedy, spolužáky. V 59% o kolegy. Na třetím místě je v 46% důvod založený na společných přátelích offline těsně následovaný (43%) společnými přáteli online.

V průměru 56% uživatelů zrušilo sociální vazbu na sociálních sítích, na Facebooku jde o 50%, na Twiteru dokonce jenom o 34%. Nejčastějším důvodem zrušení socální vazby je nedostatečný kontakt mezi těmito osobami (47%) a na druhém místě je neochota ukazovat dané osobě informace na profilu (44%). „Spam“ aneb přílíš časté užívání statusů k zbytečnostem je důvodem pouze v 30%. Sociální vztahy se ale rozpadají i z důvodů rozdílnosti názorů – u těch politických v 14%.

Na sociálních sítích lidé nejčastějši sledují informace uveřejňované ostatním a chatují, produkty a značky jsou v žebříčků aktivit až na konci, stále poměrně daleko za hraním her.

Lidé nejvíce věří svým kontaktům

Nejvíce lidé na sociálních sítích věří svým kontaktů (60%) a poté lidem, kteří patří do sítě společné se svými kontakty (34%). Společnostem věří pouze v 26%, zaměstnancům společností pouze v 20% a fanošukům značky ještě méně – 16%.

Sociální sítě a firemní marketing

Sociální sítě se staly magentem pro firemní marketing a výsledkem je to, že přes polovinu uživatelů sociálních sítí se na nich spojuje se značkami, 36% z nich se na svých účtech věnuje právě značkám. Pro spotřebitele je ale e-mail stále jasnou volbou, pokud se na něco chtějí zeptat nebo chtějí značce něco sdělit, sociální sítě jsou tak výrazně úspěšné pouze v šíření informací a povědomí o značkách – pouze 42% se značkou komunikuje na sociální sítí.

Nejvíce sledovanými značkami na sociálních sítí jsou média a zábava (50%), móda a luxusní zboží (45%), jídlo a maloobchod (43%), cestování (35%) a sport (28%).  Sledování značky na sociálních sítí je zpravidla vyvoláno užívání a zkušenostmi se značkou (46%), nejsnáze tedy „fanoušky“ budete získávat mezi zákazníky. Pouze 22% se stane fanouškem v okamžiku, kdy má zájem o koupi a ještě méně (18%) na základě pozvání od samotné značky.

Proč se stávají fanoušky
Zákazník 46%
Doporučení od přátel 29%
Pozvánka od kontaktu ze sítě 28%
Vyhledávání 27%
Inzerce na sociálních sítích 26%
Inzerce na internetu 22%
Zájemce o koupi 22%
Pozvánka od značky 18%
Klasická inzerce 18%

„Fanoušci“ se chtějí aktivně zapojovat – 44% se chce podílet na vytváření, 44% chce konverzaci, 33% chce vystupovat jako aktivní fanoušek a 43% chce přímou interakci. Od značky chtějí v 58% poskytování produktových informací stejně tak jako nabízení soutěží a výhodných nabídek. Na třetím místě je (57%) oznámování události.

Facebook v sociálních sítích používaných pro sdílení informaci o značkách jasně vede s 57%. Twitter na druhém místě má velmi velký odstup s 15%.

Uživatelé o značkách v 61% sdílejí informace o pozitivních zkušenostech, v 46% o negativních zkučenostech. V 40% na sociálních sítích sdílejí informace o mimořádných nabídkách, pouze v 30% hovoří o uvedení nových produktů.

Značky o sobě (občas) lžou

12% lidí v Evopě udává, že obraz vybudovaný na základě reálné zkušenosti je jiný, než ten který je k vidění na sociálních sítích. Poměr mezi „lží“ a „realitou“ se výrazně mění podle země a kontinentu.

Značky neumí využít vlastních zaměstnanců

Přesto, že 61% zaměstnanců používajících sociální sítě je pyšných na společnost pro kterou pracují, nedokáží firmy tuto skutečnost odpovídajícícm způsobem využít – pouze 19% z nich o společnosti komunikuje na sociálních sítích.

Jedním z hlavních důvodu ignorování tohoto potenciálu je skutečnost, že zaměstnanci mají zakázáno používat sociální média – 33% evropských zaměstnanců nemůže v práci používat sociální síť. Pouze 25% společností má psaná pravidla, týkající se využívání sociálních sítí. A pouze 13% poskytuje zaměstnancům vzdělávání týkající se sociálních médií.

Sociální sítě jsou mobilní

Socilální sítě jsou součástí i další revoluce, 38% internetových uživatelů má chytrý telefon a tito uživatelé používají sociální sítě intenzivněji, než uživatelé bez tohoto vybavení. Mezi nejvíce používané aplikace na mobilních telefonech patří právě sociální sítě. Na Facebooku je 43% uživatelů se smartphone, na Twitteru ještě více, 58%.

Pouze 12% mobilních uživatelů spoužívá LBS (Location Based Services), ale stoupající míra zapojení těchto služeb v sociálních sítích je doslova tlačí do užívání služeb spojených s geo-lokací. Z těchto uživatelů používá ge-lokaci 20% denně. Z důvodů obavy o vlastní soukromí LBS nepoužívá 37% uživatelů.

V Evrope je 476 milionů internetových uživatelů, přes 350 milionů používá sociální sítě, 132 milionů používá chytré telefony. 56% takto připojených uživatelů sleduje značky. Podle Social Networking Use Among Mobile Users Grows in Europe stouplo využití sociálních sítí přes mobil ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii o 44% od minulého roku.

V praxi to znamená, že 55 milionů uživatelů (čtvrtina internetové populace) ze jmenovaných zemí používala sociální sítě či blogy na mobilních telefonech. Skoro polovina udává, že to takto dělají denně. Ve Velké Británii má 47% mobilních uživatelů chytré telefony, v Německu 33%

Původní, první, vydání v září 2011 na www.lupa.cz. Toto je aktualizované vydání.

Apple vs. Android v Evropě? Taky 2:1 jako v USA

Apple iOS má v USA skoro dvakrát tolik uživatelů co Android a čerstvé výsledky od comScore ukazují, že v Evropě je situace podobná. Údaje se týkají EU5 (Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko a Itálie) a ukazují, že Apple iOS v EU5 používá přes 28 milionů lidí a Google Android přes 13 milionů lidí.

Apple iOS najdete na iPhone, iPad a iPod Touch zařízeních – celkově tak Apple ukrajuje z evropského mobilního koláče 12.4% (v EU5 je přes 233 milionů uživatelů mobilních uživatel). Google Android 5.7%. Uživatelů iPhone v EU5 najdete 16.1 milionu.

Apple iOS vs. Google Android Across Media Devices
3 Mo. Avg. Ending February 2011
Total EU5 Mobile Subscribers, Age 13+
Source: comScore MobiLens
Total Installed Base (000) Share (%) of Mobile Subscribers
Total Subscribers 233,500 100.0%
Apple iOS 28,873 12.4%
Google Android 13,368 5.7%


Zdroj: In Europe, Apple iOS Ecosystem Twice the Size of Android When Accounting for Mobile Phones, Tablets and Other Connected Media Devices

comScore: Rok 2010 byl rokem změn pro mobilní telefony

The 2010 Mobile Yar in Review zmiňuje rok 2010 jako rok významného pokroku pro mobilní telefony. Uvedení pokročilý telefonů na trh, nástup aplikací a obsahu, tablety. To všechno přispělo k tomu, že uživatelé se více a více přesouvají do mobilního online světa

V prosinci 2010 bylo v USA skoro 47% vlastního mobilních telefonů také uživateli mobilních médií (přistupují na mobilní web, používají aplikace, stahují obsah či používají mobilní Internet prostřednictvím SMS). Růst (7.6% oproti loňskému roku) je přičítán hlavně nástupu smartphone (z 16.8% podílu na 27%), rozšíření 3G/4G (51% uživatelů) a nástupu neomezených datových tarifů (z 21.3% na 29%).

V EU5 vzrostlo použití mobilních médií o 7% (na 37%)., 3G z 41.7% na 47.1% a podíl smartphone zařízení vzrostl 31.1% (10% růst). Počet uživatelů s neomezenými datovými tarify vzrostl o 8%.

V EU5 používá smartphone (RIM, Apple, Microsoft, Google, Palm a Symbian) 72,6 milionů lidí, v USA 63 milionů. V EU5 jsou nejvíce rozšířené v Itálii a Velké Británii (viz následující graf) v EU celkově (v podílu na trhu) vede Španělsko a Itálie. Omezujícím faktorem růstu v Evropě je nedostatečné rozšíření neomezených datových tarifů. Jakkoliv Evropa vede v rozšíření 3G/4G technologií, v nabídce neomezených datových tarifů zaostává.

Vzestup využívání mobilních médií je přičítán rozšíření možností mobilních telefon – velké obrazovky, klávesnice, dotykové obrazovky na jedné straně. Plné webové prohlížeče (48% US uživatelů a 61% EU5 uživatelů může prohlížeč internet na mobilu v plné podobě). V USA čtyři z pěti zakoupených telefonů v roce 2010 patřilo do kategorie Smartphone (3 z 5 v Evropě) – jedničkou se stalo Apple s iPhone 3GS/4.

USA EU5
1 Apple iPhone 3GS Apple iPhone 3GS
2 Apple iPhone 4 Apple iPhone 4
3 BlackBerry Curve 8530 Nokia 5800 XpressMusic
4 LG Cosmos Nokia 5230
5 Motorola Droid BlackBerry Curve 8520

Při rozhodování o koupi nového telefonu je nejdůležitějším faktorem kvalita sítě, značka operátora, měsíční cena za služby, cena telefonů a cena datového tarifu. U smartphone se mezi kritérii na druhém místě objevuje operační systém.

V růstu pokračoval i trh OEM  telefonů – v USA Samsung sesadil původní jedničku, Motorolu (viz následující graf). Apple získalo 6.8% podíl (3.4% v předchozím roce). V Evropě se na prvních místech v řadě zemí udržela Nokia.

Velká Británie

Francie

Německo

Nokia – 30.4% Smasung – 34.1% Nokia – 33.1%
Samsung – 19.4% Nokia – 20.4% Sony Ericsson – 18.2%
Sony Ericsson – 13.7% Sony Ericsson – 10.7% Samsung – 17.8%

Itálie

Španělsko

Japonsko

Nokia – 47.4% Nokia – 47% Sharp – 25.3%
Samsung – 21.4% Samsung – 15.3% Panasonic – 15%
LG – 7.2% LG – 10% Fujitsu – 11.7%

Smartphone jsou nejvíce rozšířené v kategorii 25-34 a 35-44 s viditelnými rozdíly mezi Evropou a USA. Více rozvinutý trh smartphone v Evropě se od USA liší hlavně vyšším věkem uživatelů. V USA je nejrychleji rostoucí skupinou 13-17 a 55+. V Evropě 13-17 a 18-24.

Z pohledu operačních systémů je US trh ovládán RIM (31.6%) – následuje Android (28.7%) a Apple (25%). Evropská jednička, Symbian, poklesla z 63% na 47,8% – největší část podílů přesel na Android (11.9% podíl na konci roku 2010). Apple vzrostlo z 13.9% na 20%.

Jakkoliv nejvíce pozornosti médií si získávají aplikace, používání prohlížečů je v mobilních telefonech stále převažujícím způsobem užívání Internetu – 36% v USA a 29% v EU5 používá prohlížeče. Aplikace jsou více využívány v USA než v Evropě. Platí ale, že většina US uživatelů používá oba způsoby (82% uživatelů aplikací používá i prohlížeč) a pouze 6% uživatelů aplikací nepoužívá prohlížeč a 8% uživatelů prohlížečů nepoužívá aplikace. V Evropě je situace podobná – 71% uživatelů prohlížečů používá i aplikace, 7% uživatelů aplikací vůbec nepoužívá prohlížeč a 7% uživatelů prohlížečů vůbec nepoužívá aplikace.

Nejvíce rostoucí kategorií mobilních médií jsou sociální sítě (57.9 milionu uživatelů v USA) následované inzercí a online obchody. V Evropě je situace podobná, nejvíce rostoucí kategorie jsou aukční weby, nákupní průvodce, všeobecné weby a online obchod. V sociálních sítích očekávaně vede Facebook následovaný YouTube, Twitterem a MySpace.