Havas: Digitální obsah překonal tištěný

Podle Havas Media a průzkumu mezi 600 dotazovanými překonal digitální obsah ten tištěný. V průměru 37 minut připadá na čtení zpráv v digitální podobě. V podobě tištěné je to 22 minut.

Většina času věnovanému digitálnímu obsahu připadá klasickému webu (51%), následuje stahování offline verzí (31%) a 17% používá aplikace pro iPad či další podobné mobilní platformy.

Uživatelé tabletu navíc udávají, že v 56% tablet používají pro čtení hlavních médií – 77% ho používá pro brouzdání na webu, 66% pro e-mail a 62% pro video. Průzkum se týká francouzských uživatelů, kde využití aplikací na iPadu je na velmi nízké úrovni – zatímco v USA má uživatel v průměru 48 aplikací na tabletu, francouzský uživatel má v průměru pouze 7 aplikací dostupných zdarma a 4 placené.

Nenuťte mě krást! Výzva (zejména) hudebním a filmovým vydavatelům má už i českou podobu

www.dontmakemesteal.com/cz je českou verzí prohlášení o užívání digitálních médií. Cíli na hudební, filmové (ale i další) vydavatele a dotýká se velkého problému současnosti.

Hudební průmysl je zodpovědný za vznik i zachování pirátstvi, to je asi ta nejzákladnější pointa. Zoufalým budováním bariér znemožňujících snadné získávání digitálního obsahu nakonec nutí zájemce o hudbu, filmy i e-knih stát se digitálním pirátem. V cestě stojí nejenom DRM, ale také geografická omezení daná složitostí přidělování práv pro jednotlivé země.

Na www.dontmakemesteal.com/cz/ se tak můžete připojit k prohlášení, které vcelku jasně říká následující.

SLIBUJI nebudu stahovat autorsky chráněné filmy, pokud bude existovat legální alternativa splňující kritéria na této stránce

K prohlášení se připojilo již více než 10 tisíc lidí (10 188). Přidejte se také.