2018-12-21 06_56_56-Uživatel Karel Infeld Prácheňský na Twitteru_ „Vždyť vás najimala ona a je to je