Menhiry : 3. Lokality s dalšími podezřelými kameny

Autor chlívek (Menhiry) - vydáno 13.7.2004

Vedle 27 případů kamenů typu menhirů uvedených v soupise existuje v klasické oblasti jejich výskytu v Čechách ještě řada dalších lokalit, které zatím nebyly z různých důvodů do souboru pojaty.


Buď proto, že příslušné objekty nejsou dostatečně doloženy, nebo protože jsou sporné či jinak problematické. Namátkou lze uvést například Chodoveč, Peruc, Dřevčice, Dubá, Kvílice, Řepčice, Teplice, Dřínov, Skury, Charmostek, Vinařice, Miletice, Bříza a další.

Kromě toho vedou ojedinělé stopy také do některých jiných oblastí, zejména do jižních Čech, na Strakonicko a Českobudějovicko. V okolí Strakonic jsou ze starší literatury známy lokality Sousedovice a Hradiště u Sousedovic. V prvém případě se patrně jednalo o nejstarší zmínku o menhiru v Čechách, totiž o kamenu zvaném Alžběta. Jeho vyobrazaní známe z církevního spisu, vydaného již v roce 1668. Kámen považovaný za menhir na Hradišti je znám od poloviny 19.století, kdy se kolem jeho původu vedl vědecký spor. Ani v jednom z obou případů však již dnes nejsou zmíněné objekty na svém místě. Kámen Alžběta měl dramatickou historii, až se nakonec ztratil, přičemž není vyloučeno, že se dnes nachází v muzeu v Prachaticích. Kámen z Hradiště u Sousedovic byl zničen kolem roku 1913.

Ze širšího okolí Českých Budějovic jsou známy podezřelé objekty typu menhirů z lokalit Černý Dub, Zbudov a Trhové Sviny. Kromě toho máme ojedinělé zprávy i z několika dalších míst České republiky.

Sousedovický kámen (Alžběta) se zachoval na rytině z díla M.B.Boleluczkého z roku 1668, nejstarší známé vyobrazení kamene typu menhiru v Čechách.

 

žulový menhir na severním svahu Hradiště u Sousedovic na Strakonicku zničený v roce 1913 na rytině v článku archeologa J.E.Wocela z roku 1868.

 

A tentýž kámen na kresbě v článku geologa J.N.Woldřicha z roku 1874. Rozdíl v názoru archeologa o umělém vytyčení kamene a geologa o přírodním výtvoru je částečně patrný i z charakteristických detailů, zejména u paty objektu.

Variantní seznam

Zdroj : http://www.mujweb.cz/www/David_Tramba/seznam.htm

  lokalita popis místa
1 Benátky nad Jizerou v místním muzeu je uložen 1m menhir (?), nalezený archeology v roce 1994 při průzkumu mohyly ze střední doby bronzové v lese "Hole" severozápadně od obce Žerčice
2 Bezděz /Č.Lípa mezi Bezdězem a Slatinným vrchem je prý asi metrový povalený pískovcový kámen tvaru menhiru
3 Bratronice / Kladno 1 km od vsi u cesty, vypadá spíše na smírčí kříž
4 České Lhotice (u Chrudimi) v Železných horách u keltského oppida byl údajně velký menhir a dvojitá kamenná řada - obojí zničeno při stavbě silnice; na jejich památku zde sdružení BOII vztyčilo nový menhir a vytvořilo malý kamenný kruh (v areálu oppida)
5 Damíč u Soběšic (vých. od Sušice) v lese u obce se nachází 2,8 m vysoký kámen (menhir?)
6 Dehetník u Jistebnice podle P.Bartla se na kopci Dehetník 4km východně od Jistebnice nachází záhadný kámen, spíše ale přírodního původu
7 Dřevčice u Dubé / Č.Lípa 1metrový pískovcový kámen 2 km západně od obce, u turistické cesty (při průzkumu lokality jsem jej nenašel...)
8 Dubá / Česká Lípa 0,8m vysoký kámen (na 99,9 procenta smírčí kříž) stojí u silnice do Tuháně
9 Družec /Kladensko od roku 1856 stojí opřený o vnější zeď hřbitova napravo od družeckého kostela, výška 180cm (pravidelný tvar)
10 Hajany u Blatné asi 2m menhir u lesa, možná novodobý (při průzkumu lokality jsem jej nenašel...)
11 Horoměřice u Prahy u polní cesty 300m západně od obce, směrem ke Kozím hřbetům; podezřele opracovaný a také poškozený
12 Hřívčice / Louny 180cm, štíhlý kámen uprostřed obce u obchodu
13 Horská Kvilda (Šumava) záhadný vztyčený kámen u Hamerského potoka, jihovýchodně od obce Horská Kvilda (při průzkumu lokality jsem jej nenašel...)
14 Hříškov / Louny (2) 2 novodobé menhiry vztyčil místní občan Lukáš Gavlovský
15 Chotěboř sporný (novodobý?) menhir o výšce cca 3 metry
16 Kadov (u Blatné) nedaleko známého viklanu (přír.původu) je novodobý menhir
17 Kamenný Most (u Slaného) západně od obce u polní cesty, 1metrový, vyryt do něj kříž
18 Kersko / Nymburk 75cm; na okraji lesa - 100m od Labe
19 Kněžice (mezi Jihlavou a Třebíčem) 1,5m kámen s vytesaným křížem, kolem něj malý kam. kruh
20 Kšice u Stříbra název místního kopce Stélka je patrně odvozen od menhiru, který tu stál (1,5m). Dnes přelomený a povalený.
21 Lásenice (Jind.Hradec) nevelký černý kámen (menhir?) se nachází na okraji obce
22 Ledce-Řisuty-Přelíc (10?) na hranici katastrů uvedených obcí (u Slaného) je sedm až deset slepencových kamenů o výšce 40 až 90cm; společně vytváří ohnutou kamennou řadu (šest stojících, ostatní leží), původ sporný; původně známy pouze 2 větší menhiry - v říjnu 2003 ale nějaká svině jeden z nich ukradla!!!
23 Lhota / Kladno 94cm, dnes v obecním parčíku, s rytinou kříže
24 Lišno / Benešovsko 1 km sv. od obce u silnice stojí menhir či milník 120cm vysoký
25 Ludéřov / Olomouc v roce 1998 zde byl vztyčen novodobý štíhlý menhir o výšce 4 m.
26 Malé Hradisko / Přerovsko na kopci vztyčen nevelký menhir asi v roce 1997
27 Modrava (Šumava) mezi obcemi Modrava a Březník na Šumavě je u břehu potoka (100m za mostem) poměrně velký stojící kámen
28 Mořinka (Praha-západ) 31.12.1999 vztyčen novodobý menhir skupinou nadšenců - na kopci severně od obce, nadzemní část je vysoká dva metry
29 Mosty u Kunžaku v lese u obce Mosty je 2metrový jehlanovitý menhir (zdroj: Eva Krafková - Krajinou čertových kamenů)
30 Nálesí (Sedlec-Prčice) V remízku u silnice z Nálesí do Odběnic vznikl při shrnování kamenů z pole 2m novodobý menhir
31 Obří Hrad u Kašperských Hor u "žluté" cesty ke keltskému hradišti je 90cm vysoký kámen (vypadá na to, že byl (znovu?)vztyčen celkem nedávno)
32 Ostrý vrch u Malčic severně od Písku; na kopci je 1 balvanovitý menhir, oválný kamenný kruh a 3 mohyly (Pavel Kozák)
33 Peckov (Pošumaví) sporný menhir tvaru balvanu (Pavel Kozák)
34 Příchovice u Tanvaldu na planině u obce je prý rozpadající se menhir; v lese severně od obce se nachází záhadné kamenné zídky
35 Rakovník 65cm, severně 1km od okraje města, u silnice k obci Lišany; asi se jedná o zbytek smírčího kříže
36 Ražkov (Sedlec-Prčice) na pasece v lese severně od obce je balvan považovaný P.Kozákem a jeho spolupracovníky za menhir či "aktilit"
37 Smečno / Kladensko 1,2 metru vysoký, s vyrytým křížem, u silnice Smečno - Kačice. Viz Menhiry : [26]. Smečno okres Kladno
38 Strážný/Prachaticko (3) na kopci Homole u obce Strážný (západně od Volar) jsou tři vztyčené kameny v přímce, spíše asi přírodního původu
39 Strmilov (2ks) (Jind.Hradec) 2 velké černé kameny (menhiry?) stojí na zalesněném kopci u kostela sv. Ondřeje
40 Trnová u Tachova 5 km jihovýchodně od Tachova je mohutný 3m žulový kámen, možná menhir
41 Újezdec / Rakovnicko v obci nedaleko návsi je záhadný kámen
42 Vesec u Milevska podle B. Vurma se zde nachází povalený menhir; nedaleko je sporný dolmen a kamenná "sfinga"
43 Vinařice / Kladensko dříve se nalézal na vrcholu Vinařické hory, z jeho pozůstatků je dnes památník obětem 1.sv.války (nalézá se v obci)
44 Vranov / Č.Lípa ve Vranovském lese nedaleko osady Vojtín (u Mimoně) je pískovcový asi metrový kámen (menhir?)
45 Zadní Ptákovice u Strakonic u obce Zadní Ptákovice v lese Lipovice je novodobý kamenný kruh z asi metrových kamenů; postaveno místními nadšenci někdy v letech 1995 až 1997
46 Zbečno (Rakovnicko) u silnice ze Zbečna do Křivoklátu, pod kopcem Novina (390,4 mnm) je cca 1,4 metrů vysoký menhir na břehu malého jezírka; vypadá to spíše na novodobý původ; objevil jsem jej náhodou 25.9.2004
47 Zbudov u Vodňan (2) 2 kameny (170 a 126cm), možná hraniční kameny
48 Zbuzany u Prahy u nové vilové zástavby (v prodloužení ulice U Menhiru III), vyryt do něj kříž, nad zemí asi jen 75cm
49 Zdíkov u Vimperka u cesty ze Zdíkova na Nové Dvory je menhir, který byl vztyčen ale asi až v roce 1970
50 Zlešičky u Volyně v zarostlém pozemku se nachází padlý menhir a poškozený kamenný kruh (Pavel Kozák)

 

 
Poslední změna : 2.3.2008 21:26, Vytvořen : 11.7.2004 20:15, Vydán : 13.7.2004, 26512x

Komentáře pro ty z Facebooku