Menhiry : 4. Pověsti, vyprávění a pomístní názvy lokalit

Autor chlívek (Menhiry) - vydáno 14.7.2004

Ještě starší než první zmínky o českých menhirech v odborné literatuře je folklór, který provází nejznámější z nich. Pověsti vyprávěné o těchto kamenech jsou dvojího druhu.


Jedny vysvětlují název objektu (Zkamenělec, Kamenný muž, Zkamenělý mnich a podobně) tím způsobem, že někdo za trest zkameněl na místě svého nehodného činu. Ty mají zpravidla zřetelně církevní podtext. Podle druhých, když se někdo pokusil kámen z místa odvléci, začaly se dít následně hrozné věci, a proto jej nakonec musel zase vrátit zpět. Taková vyprávění mají zřetelně ochranný charakter a možná, že mimo jiné právě jim vděčíme za to, že ne všechny objekty typu menhirů u nás podlehly zkáze.

Ve dvou případech jsou pověsti o menhirech zachyceny v církevních spisech z let 1668 a 1690. Tam se ncházejí též dvě nejstarší známá vyobrazení českých menhirů, a to v Sousedovicích u Strakonic a v Družci u Kladna. Církev však proti phanskému uctívání takovýchto kamenů u nás bojovala již v 12. Století. Ze 17.století pak máme přímý doklad o christianizaci menhiru u Slavětína zasazením - do něj - dvouramenného železného kříže. Dá se předpokládat že i ke svržení dou menhirů z vrcholu Slánské hory mohlo dojít v téže době, kdy se tam objevily tři velké kříže, jejichž repliky stojí dodnes.

V řadě případů jsou lokality se zachovanými menhiry provázeny na mapách pomístními názvy typu U kamene, Ke dvěma kamenům a podobně. Vyskytlo-li se při systematickém mapovém průzkumu takové označení v místě, kde dosud žádný takový kámen nebyl znám a ráz krajiny i geologická skladba umožňovaly předpokládat jeho existenci, byl to signál pro výjezd do terénu. Tak byly objeveny některé dosud neznámé kameny a v ostatních případech je možné se domnívat, že předpokládaný objekt z místa zmizel. Zmíněné pomístní názvy byly zaregistrovány již na nejstarších katastrálních mapách z konce první poloviny minulého století.
Poslední změna : 2.3.2008 21:26, Vytvořen : 11.7.2004 20:12, Vydán : 14.7.2004, 20627x

Komentáře pro ty z Facebooku