Menhiry : 6. Geometrický rozbor rozmístění menhirů v severozápadních Čechách

Autor chlívek (Menhiry) - vydáno 16.7.2004

Zobrazení seskupení kamenů typu menhirů v mapě vykázalo zákonitosti pozoruhodné hned v několikerém směru. Nezdá se, že by zjištěné obrazce byly samy o sobě cílem nějakého dávného záměru.


Jsou spíše náznakem, že lokality s menhiry by mohly tvořit jeden celek a že tedy nejde o izolované případy, z nich každý mohl mít jiný účel. Dá se tudíž předpokládat, že zjištěné geometrické vztahy jsou vedlejším projevem rozmístění menhirů, k němuž došlo patrně z nějakého významnějšího důvodu.

Nápadný je počet možností, kdy lze propojit tři až pět lokalit do jedné přímky. Takových přímek bylo nalezeno celkem sedmnáct. Neúčastní se pouze objekt 22.

Dost část se na spojnicích mezi jednotlivými kameny vyskytuje modulová vzdálenost m1=22kilometrů, což je přibližně hodnota tří mílí. Takových spojnic existuje celkem patnáct s tolerancí od 21,1 do 22,8 kilometru a jejich průměrná délka činí m1=22,03 kilometru. Neúčastní se celkem osm objektů (2, 8, 9, 18, 20, 22, 23, 27).

Dalším nápadným modulem ve vzdálenosti mezi jednotlivými kameny je m2=29,3 kilometru, což představuje přibližně čtyři míle. Vzdálenost se vyskytuje celkem šestnáctkrát s tolerancí od 29,0 do 29,8 kilometru, přičemž průměrná hodnota činí 29,4 kilometru. Stranou zůstává rovněž osm objektů (5, 7, 8, 9, 20, 22, 24, 27).

Je jistě pozoruhodné, že již na první pohled se převážná většina lokalit řadí po obvodech osmi kružnic o shodném průměru 29.3 kilometru, který je rovný modulu m2. Stranou zůstávají pouze dva objekty (2, 9). Mezi středy hypotetických kružnic jsou zajímavé geometrické vztahy, které rovněž asi nejsou náhodné.

Rozbor rozmístění menhirů v severozápadních Čechách z astronomického hlediska

Bylo shledáno, že některé spojnice míří k místům na obzoru, kde vychází nebo zapadá slunce v době letního či zimního slunovratu. Takových linií bylo nalezeno celkem sedm.

Pro hypotetické určení původu českých menhirů je však klíčové zjištění, že v jejich sestavě se výrazným způsobem uplatňují spojnice s azimuty východů a západů Slunce v době nejvýznamnějších keltských svátků. Takových klíčových spojnic bylo nalezeno celkem 23. Stranou zůstává pouze pět objektů (6, 8, 16, 22, 27).
Poslední změna : 2.3.2008 21:25, Vytvořen : 11.7.2004 20:09, Vydán : 16.7.2004, 18712x

Komentáře pro ty z Facebooku