WWW.POOH.CZ 28.4.2017 8:24:24

Menhiry : 1. Menhiry v Čechách, průvodce lokalitami, historií i teoriemi
Zájem odborné veřejnosti začaly probouzet kameny typu menhirů u nás zhruba od poloviny minulého století. První zmínky však byly ještě poplatné pozdnímu romantismu ve vědě, spojenému se zvýšeným zájmem o národní minulost.
11.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : 2. Přehled lokalit s kameny typu menhirů s Čechách
Tři desítky lokalit s výskyty menhirů - většinu z nich můžete vidět na vlastní oči. Obsahuje i mapky a bližší návod jak se k menhirům dostat. A nechybí ani dostatek fotografií.
12.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : 3. Lokality s dalšími podezřelými kameny
Vedle 27 případů kamenů typu menhirů uvedených v soupise existuje v klasické oblasti jejich výskytu v Čechách ještě řada dalších lokalit, které zatím nebyly z různých důvodů do souboru pojaty.
13.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : 4. Pověsti, vyprávění a pomístní názvy lokalit
Ještě starší než první zmínky o českých menhirech v odborné literatuře je folklór, který provází nejznámější z nich. Pověsti vyprávěné o těchto kamenech jsou dvojího druhu.
14.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : 5. Hypotézy o původu a významu menhirů v Čechách
Archeologickými metodami bohužel zatím nelze určit dobu vztyčení menhirů, a tudíž ani jejich příslušnost konkrétní kultuře, proto se objevují nejrůznější dohady a hypotézy, týkající se účelu těchto záhadných kamenů.
15.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : 6. Geometrický rozbor rozmístění menhirů v severozápadních Čechách
Zobrazení seskupení kamenů typu menhirů v mapě vykázalo zákonitosti pozoruhodné hned v několikerém směru. Nezdá se, že by zjištěné obrazce byly samy o sobě cílem nějakého dávného záměru.
16.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : 7. Archeoastronomická hypotéza o původu a významu
Geometrické vztahy, nalezené v rozmístění známých lokalit s menhiry v severozápadních Čechách, jsou sice zajímavé, samy o sobě však pro objasnění stáří a účelu těchto vztyčených kamenů nestačí.
17.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : [1]. Drahomyšl, okres Louny
Menhir v Drahomyšli je druhým nejznámějším menhirem v Čechách. Oprávněně. Skvělé umístění, velikost a podmanivost okolí vyzývají k návštěvě.
18.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : [3]. Slavětín, okres Louny (Baba)
Slavětínský menhir se špatně hledá, ale stojí za prozkoumání. Uprostřed krajiny strom, pod stromem menhir.
19.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : [4]. Dolní Chabry, obvod Praha 8 (Zkamenělý slouha)
Chaberský menhir si určitě nenechte ujít. Je vlastně jedinám dochovalým menhirem na území Prahy. A dostat se k němu můžete snadno a bez potíží.
20.7.2004 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : [5]. Horoměřice, okres Praha západ
Kámen stojí při polní cestě vedoucí z Horoměřic východním směrem k buližníkovým pahorkům Na skalce
21.6.2005 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : [6]. Družec, okres Kladno
Menhir od roku 1690 známý jako Zkamenělec je dnes opřen v rohu zdi hřbitova po pravé straně hlavního vchodu do kostela.
22.6.2005 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : [7]. Klobuky, okres Kladno
Nejznámější český menhir si rozhodně nenechejte ujít. je to opravdový kolos. Jenom těžko ho přehlédnete. Doplněno o fotografie z července 2005
23.6.2005 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry : [9]. Zbuzany, okres Praha západ
Menhir, který bude mít asi jedno z českých prvenství - jmenují se po něm ulice. U menhiru I. až U menhiru V. Fascinující zjištění. A docela dost práce ho najít - všude okolo totiž cosi postavili
24.6.2005 / Daniel Dočekal / Menhiry

Menhiry [10]. Kamenný most, okres Kladno
Kámen stojící u polní cesty u kóty 250 metrů, západně od obce v místě se širokým rozhledem, označeném na mapách pomístním názvem U kamene.
25.6.2005 / Daniel Dočekal / Menhiry