ARCHIV ČLÁNKŮ UVEŘEJNĚNÝCH NĚKDE "JINDE"

Přečíslování aneb den "D", 22.září 2002

Pouhých několik dnů a nocí chybí do dne "D", kdy Česká republika zažije to, co většina evropských zemí zažívala v letech minulých - s jediným rozdílem, přečíslování telefonních čísel v ČR proběhne naráz, plošně a kompletně. Nabízíme přehled toho, co je na přečíslování podstatné a čeho byste si měli všímat.

Co se bude dít v noci z 21. na 22.září?

Mezi půlnocí 21.září a třetí hodinou ranní 22.zaří dojde k přeprogramování všech telefonních ústředen Českého Telecomu i alternativních operátorů. Malé změny proběhnou i v systémech mobilních operátorů. Přeprogramování bude probíhat postupně a v průběhu tří hodin dojde k výpadkům pevné telefonní sítě - nebude tedy možné volat, případně se nebude možné dovolat. Ve 3:00 ráno, 22. září, by vše mělo být hotovo a pevná telefonní síť opět plně funkční. S jedním podstatným rozdílem - nebudou platit žádná čísla, která doposud platila.

Informace online
Český Telecom nabízí na internetové adrese

www.telecom.cz/precislovani

informace týkající se přečíslování.

Co to mimo jiné znamená?

  • V uvedenou dobu nebude možné používat telefonní internetové připojení a po třetí hodině ranní jej budete moci používat pouze pokud si změníte telefonní číslo svého internetového poskytovatele
  • V uvedenou dobu nebude možné volat na pevnou telefonní síť ani z mobilních telefonů, ani používat pevnou telefonní síť pro volání. Tísňová volání (policie, hasiči, záchranná služba) tak bude možné volat pouze z mobilních telefonů - tísňová čísla přitom zůstanou zachována i po přečíslování.

Jaké výhody bude mít přečíslování?

Přečíslování bylo vyvoláno potřebou sjednocení číslovacího plánu ČR se standardy používanými v Evropské unii a nařízeno Českým telekomunikační úřadem (ČTU). Znamená to, že od 22.září budou všechny telefonní čísla v České republice devitimístná a budou dodržovat určitou logickou stavbu :

  • číslicí 1 budou začínat všechny tísňová volání, doplňkové služby a také přístupové kódy pro volbu operátora
  • číslicemi 2, 3, 4 a 5 budou žačínat národní účastnická čísla v pevné síti
  • číslice 6, 7, 8 a 9 jsou vyhrazena pro čísla mobilních operátorů, přístup na Internet a ostatní přídavné služby pevných operatárů
  • žádné z čísel nemůže začínat číslicí 0 (doposud používaná hlavně jako indikátor meziměstkého volání)

Nová mapa UTOPřečíslování zároveň sníží počet UTO (uzlových telefonních obvodů) z dopsavadní 159 na čtrnáct. Pro uživatele telefonní sítě to bude znamenat nižší ceny za volání tam, kde doposud volali "meziměstsky" - Český Telecom udává, že zhruba jedna třetina doposavadních hovorů se tak stane místními a pro zákazníky by to mohlo znamenat snížení nákladů až o 20%.

Co budete muset 22.září udělat?

Pokud máte telefonní čísla uložena v paměti telefonních přístrojů nebo v osobním počítači, budete muset změnit všechna telefonní čísla na nový devítimístný formát.

Pokud máte telefonní čísla uložena v paměti mobilního telefonu, nemusíte je měnit jedině v případě, že používáte "mezinárodní formát", tj. například +420602xxxxxx. Pokud ovšem máte v paměti mobilního telefonnu uložen ačísla mobilní sítě, budete je tak jako tak muset měnit - jedinou výjimkou budou pražská telefonní čísla - Praha si ponechává "2" na počátku čísla a telefonní čísla v Praze se tím němění.

Internet 2002
Nezapomeňte, pokud 22.září nezměníte telefonní číslo pro připojení ke svému internetovému poskytovateli, nebudete se moci připojit k Internetu!

Změna je jednoduchá.
0971xxxxxx -> 971 xxx xxx

Telefonní čísla "Internet 2002" tarifu (přístup k Internetu) budete v počítači muset změnit - místo 0971xxxxxx bude nutné vytáčet pouze 971xxxxxx (tj. "odpadne" počáteční nula). Pokud tuto změnu neprovedete, nepřipojíte se na Internet!

Pokud užíváte mobilní telefon a máte v něm zaznamenána čísla na WAP, SMS bránu či přípojení k Internetu, ujistěte se, že tyto číslo jsou v "mezinárodním formátu" (tj. například SMS brána Eurotelu musí být uvedena jako +420 602 909909)

Faxy, telefonní ústředny, ISDN zařízení a další zařízení ve kterých je uvedeno "jejich" koncové číslo je nutné přeprogramovat, tj. nastavit správně jejich nové koncové číslo. U některých zařízení (například starší ISDN) to může znamenat, že zařízení nepřijme telefonní hovory a nikdo se vám nebude moci dovolat. U telefonních ústředen navíc bude nutné provést změny tarifikací a pravidel. Tyto změny je zpravidla nutné zajistit pomocí firem, které příslušná zařízení poskytla či instalovala, případně pomocí firem majících pro tuto činnost potřebné oprávnění či zkušenosti. Český Telecom na tiskové konferenci minulý týden odhadoval, že zhruba 60% zařízení vyžadujících přenastavení zatím není na přenastavení připraveno.

Změny se dotknou i služeb MEMOBOX a některých dalších služeb, zejména těch, která používají telefonní čísla pro identifikaci. Stejně tak se dotknou služeb pro přesměrování hovorů, protože i zde bude nutné zadat nová telefonní čísla. V mnoha firmách se změna také dotkne různých nouzových čísel, čísel pro bezpečnostní služby, ochranu objektů, atd.

Firmy i jednotlivce navíc pochopitelně čekají další změny - vizitky, firemní tiskoviny, reklamní materiály a webové stránky a také podpisy v elektronické poště.

Jak se tedy bude s novými čísly telefonovat?

Zjištění nového čísla
Rychlé zjištění nového čísla je možné na informační službě

14 111

je automatizovaná - s pomocí tónové volby zadáte původní číslo a služba vám sdělí číslo nové

Od 22.září se bude telefonovat pouze s novými čísly. Bude platit, že každé číslo (s výjimkou čísel začínajících "1") je devítimístné a již nikdy více se nevytáčí "0" pro meziměsstká spojení či volání do mobilních sítí a na některé služby (telefonní hovory se začnou dělit na místní a dálkové).

Jediná čísla, která nedoznají změny, budou ta pražská a čísla mobilních telefonů. Volat je ovšem budete bez nuly. Tedy například 0602 123 456 budete nyní volat jako 602 123 456. Tato změna bude platit jak v pevných sítích, tak v mobilních sítích!

Bez nuly budete volat i "zelené" linky a další služby. Známé 0800 123 456 tak budete od 22.září volat jako 800 123 456. Stejně tak budete volat bez nuly "internetová čísla", tj. například 0971 103 333 budete volat jako 971 103 333 (QUICK.CZ).

Volání do zahraničí zůstane beze změn, tj. nadále se bude používat "00" následované směrovým číslem příslušné země a poté následované místním telefonním číslem.

Co se stane pokud vytočíte staré číslo? Nic hrozného, klasicky se ozve známé "tádádá" a budete informováni o tom, že číslo neexistuje. Pokud vytočíte ze zvyku "0" pro meziměstské volání, budete rovněž upozorněni na omyl. V takovém případě využijte některou z informačních služeb pro zjištění nového čísla.

Kde získat informace o přečíslování?

NMC - Network Monitoring Center

Centrum řízení služeb Českého Telecomu - 22.září se bude z tohoto místa řídit veškerá činnost týkající se přečíslování

Informace o přečíslování (nová čísla, otázky a odpovědi, přehledy obvodů, technické informace o koncových zařízeních či místních ústřednách) jsou dostupná již několik měsíců na internetové adrese http://www.telecom.cz/precislovani

Telefonní seznam Českého Telecomu je na internetové adrese http://phone.quick.cz

Český Telecom provozuje také informační linku 14 111 (číslo se přečíslováním nezmění), která umožňuje automaticky zjistit nové telefonní číslo pomocí zadání původního. Stejnou službu nabízí online na výše uvedené internetové adrese.

Ostatní informační služby Českého Telecomu poskytující informace o telefonních číslech poslouží rovněž - ať již jde o 1180 (Informace o telefonních číslech v České republice) či 1181 (Informace o telefonních číslech, službách a cenách v mezinárodním provozu). Všeobecné informace poskytuje i bezplatná linka 0800 111 111 (kterou od 22.9 budeme volat jako 800 111 111)

Informace týkající se změn nastavení programů a operačních systémů pro přístup k Internetu je možné najít na http://www.iol.cz (Internet OnLine).

Na adrese http://www.telecom.cz/precislovani je také možné získat program "Přečíslování 1.1", určený pro operační systém Microsoft Windows, nabízející možnost vyhledávání telefonních čísle a zjištění tarifních informací. Na téže adrese je také možné získat XLS (Excel) či TXT (text) přečíslovací tabulku.

Zlaté stránky čerstvě distribuované zákazníkům také obsahují informace o nových telefonních číslech.

Informace o přečíslování pochopitelně poskytnou i ostatní operátoři (alternativní či mobilní) prostřednictvím vlastních informačních služeb či zdrojů.

Nová telefonní čísla jsou již několik měsíců uváděna ve "Vyúčtování za telekomunikační služby".

Další užitečné odkazy (přehled není vyčerpávají a rozhodně není úplný):

Mobilní operátoři : www.eurotel.cz www.oskarmobil.cz a www.t-mobile.cz

Někteří alternativní operátoři a internetoví poskytovatelé : www.aliatel.cz www.contactel.cz www.nextra.cz www.dattel.cz www.gts.cz www.col.cz www.tele2.cz www.telecom.cz www.iol.cz www.transgasnet.cz

Ostatní : www.ctu.cz (Český telekomunikační úřad)

15.9.2002
Daniel Dočekal