ARCHIV ČLÁNKŮ UVEŘEJNĚNÝCH NĚKDE "JINDE"

SPECIÁL : PORTÁLY

Portály, v letech minulých se staly pro řadu lidí vstupní branou do Internetu a miliony lidí je používají stále. Od jednoduchých portálů až po ty nabízející desítky služeb či zajímavý obsah, všechny se snaží udržet na trhu, přilákat co nejvíce uživatelů a najít recept na přežití. Zatímco jedni tvrdí, že portály jsou mrtvé, ostatní poukazují na jejich význam a důležitost. Podívejme se na české i zahraniční portály, zjistěme co nabízejí, co o nich říkají jejich provozovatelé a co si o portálech myslí samotní uživatelé českého Internetu.

Web portal : A Web site or service that offers a broad array of resources and services, such as e-mail, forums, search engines, and on-line shopping malls. The first Web portals were online services, such as AOL, that provided access to the Web, but by now most of the traditional search engines have transformed themselves into Web portals to attract and keep a larger audience. A Web portal is commonly referred to as simply a portal. (zdroj : Webopedia.com)

Typický portál

Pokud má existovat nějaký typický portál, bude velmi těžké ho definovat. Přesto existují určité typické služby a nabídka obsahů, které portály nabízejí takřka shodně bez výjimek. Ať jde o portály ryze české, nebo portály zahraniční. Vychází se přitom z toho, že portál má sloužit uživateli jako portál (brána) do Internetu a umožnit mu internet využívat, vyznat se v něm a pobavit se. Na portálech proto najdete s jistotou tyto základní služby.

České portály

www.atlas.cz
www.centrum.cz
www.idnes.cz
www.msn.cz
www.quick.cz
www.redbox.cz
www.seznam.cz
www.tiscali.cz
www.volny.cz

(abecední řazení nijak nevyjadřující velikost či význam ani si nekladoucí nárok na úplnost)

Vyhledávání
S jistotou jedna z nejdůležitějších funkcí pro Internet jako takový. Katalogy stránek a webů, tříděné a kategorizované, jsou doplněny o možnost vyhledávání formou klíčových slov a fulltextu a pochopitelně možnosti procházet katalog. Obdoba telefonních seznamů ("žlutých stránek" abychom byli přesnější) představuje pro uživatele jedinou možnost jak se v Internetu "vyznat" a moci v něm najít to co potřebují. Vedle katalogů nabízejí některé portály taky fulltextové prohledávání internetu jako takového, tj. hledání v "zaindexované" množině internetových stránek.

Zpravodajství
Z našeho pohledu nejdůležitější forma obsahu nabízeného portály. Odlišuje i dvě skupiny portálu, ty orientované na služby a ty orientované na obsah. Čím originálnější a kvalitnější zpravodajství (a obsah) portál nabízí, tím větší zájem internetových uživatelů má šanci vzbudit. Většina portálů ovšem nabízí zpravodajství přebírané a české portály příliš růzorodosti nenabídnou, český zpravodajský trh je prozatím omezen na zprávy ČTK a ČIA (k dispozici prakticky na všech českých portálech) a proti nim stavěné zpravodajství iDnes a iHNed.

Elektronická pošta
Prakticky každý portál nabízí elektronickou poštu zdarma (zdarma s ohledem na vynechání nutnosti platit za poštovní schránku). Některé portály nabízejí možnost zaplatit si nadstandardní vlastnosti poštovních schránek. Elektronická pošta je pro portály velmi významná, protože udržuje loajální a časté návštěvníky portálových stránek.

Světové portály

www.altavista.com
www.excite.com
www.go.com
www.google.com
www.lycos.com
www.msn.com
www.netscape.com
www.yahoo.com

 

(abecední řazení nijak nevyjadřující velikost či význam ani si nekladoucí nárok na úplnost)

Hosting webových stránek
Řada portálů nabízí uživatelům Internetu možnost vytváření webových stránek. Ať již formou klasického webového hostingu (včetně možnosti registrace domén), nebo formou různých systému domovských stránek, klubů či komunitních webů. Stejně jako u elektronické pošty jde především o udržení uživatele a přilákání nových - hostovaný obsah se totiž snadno používá k zviditelnění vlastních portálových nabídek.

Přístup k Internetu
Řada portálů nabízí také přístup k Internetu formou vytáčeného spojení. Řada z portálů navíc vznikla právě v rámci ISP (Internet Service Provider = poskytovatel připojení k Internetu) služeb, aby mimo prostého připojení k Internetu (IP konektivita) nabídl ISP "něco navíc" - něco co ho buďto odliší od ostatních ISP, nebo poslouží k udržení a přilákávání nových zákazníků. Pro český Internet je také charakteristické, že právě ISP nabízející Internet "zdarma" používají zhusta portály.

Význam portálů pro uživatele

Portály jsou pro uživatele významné skutečně jenom potud, pokud se uživatel potřebuje orientovat na Internetu. "Portálem portálů" se z tohoto pohledu jednoznačně jeví Yahoo! - www.yahoo.com - které se z prostého katalogu vyvinulo do plného portálu (podobnou cestu absolvoval český Seznam - www.seznam.cz). Pro uživatele je snadné si nastavit jako domovskou stránku určitý portál a používat jeho služby - z těch nejčastěji používá vyhledávání, protože objem Internetu je natolik velký, že se bez kvalitního vyhledávání nedá obejít. Tato "orientační" funkčnost portálů zabezpečuje to, že Internet vůbec existuje. A pro řadu uživatelů jsou webové stránky "Internet", i když víme, že tomu tak vlastně není.

České portály

Přečtěte si co si o portálech myslí uživatelé českého Internetu. Několik z nich odpovědělo na tři otázky DigiWebu.

Neméně významou funkčnost portálů představuje "informační" povaha. Portály, díky zpravodajství a obsahu, přinášejí informace. Ať již jde o klasické zpravodajství (domací, zahraniční, sportovní, politické, kulturní, atd) nebo o originální obsah přinášejí pobavení nebo užitečné informace například pro podnikání.

Od "informačního" zaměření portálů je pouze krok k další významné funkci portálu - "zábavné". Různé formy zábavy tvoří podstatnou část nabídky portálů - od praktických informací (programy kin, televize, divadel a kultura vůbec), přes zábavné služby (pohlednice, rádia, televize, filmy, vtipy) až po služby umožňující internetovým uživatelům vlastní vyžití (webové hostingy, diskusní fóra, chat, kluby, komunity).

Postupem času se portály staly významné pro uživatele i díky elektronické komerci a proto řada portálů spojuje své síly s online obchody. Uživatelé tak mohou výhodněji nakupovat zboží online, využívat katalogů zboží, vyhledávat nejlevnější nabídky či slevy, účastnit se soutěží a vylepšovat tak portálům příjmovou složku díky jejich provizím z prodeje.

Význam portálů pro provozovatele

České portály

Podívejte se na data o českých portálech a zjistěte kolik lidí jednotlivé portály používá a jak často je používá.

Význam portálů pro jejich provozovatele se během posledního roku změnil, stejně jako se změnilo podnikatelské prostředí Internetu. Dřívější cíl budování portál, získání tržního podílu, již není dnešním cílem číslo jedna. Dnešní existující i nové portály jsou (a musí být) budovány s cílem zisku.

Stále nejvýznamnější složkou příjmů každého portálu tvoří internetová reklama. Ta by v letošním roce měla přesáhnout objem 400 milionů korun a pochopitelné je, že největší české portály si z této částky mají šanci odnést většinu. Jak velká bude příjmová složka z internetové reklamy u jednotlivých portálů pochopitelně záleží na pozici příslušného portálu a schopnostech jeho obchodního a marketingového oddělení.

Zahraniční portály

Podívejte se na data o zahraničních portálech a všimněte si propastného rozdílu mezi velikostí českého internetového trhu a celosvětového.

Výhodu oproti "čistým" portálům pochopitelně mají portály provozované některým z poskytovatelů připojení k Internetu (ISP). Významnou složku jejich příjmů totiž může tvořit podíl z příjmů vytvářených jejich uživateli, kteří se připojují pomocí vytáčeného připojení. Český Telecom již delší dobu udává, že vytáčené připojení k Internetu pomocí pevné telefonní sítě generuje větši provoz, než hlasové služby na téže síti. Co to znamená je jednoduché, jde o významný zdroj možných příjmů.

Nezanedbatelnou roli hrají portály u poskytovatelů připojení k Internetu i z pohledu propagace vlastních služeb či produktů. Typickým příkladem je například Redbox.cz, který má tyto ambice jako primární a slouží též k zviditelnění služeb a produktů společnosti Contactel, která Redbox.cz provozuje. I u dalších portálů lze vysledovat úspěšné zviditelňování souvisejících či partnerských služeb.

České portály

Podívejte se co provozovatelé portálů říkají o svých portálech, konkurenci a portálovém trhu.

Snahy o rozšíření příjmů jsou u portálů zřejmé i v jiných oblastech - elektronické komerci, nadstandarních placených služeb, zpoplatňování obsahu, zprostředkování obchodů. Ve srovnání s příjmy z reklamy jde o všem o velmi malou částí "příjmového koláče". Některé z portálů mohou nalézt nové příjmy i v poskytování svých služeb dalším internetovým  hráčům či budování intranetových portálů či intranetů. Každý portál je ve skutečnosti souhrnem technických prostředků, software a know-how, které může být výhodné prodávat.

SPECIÁL : PORTÁLY

DigiWeb.cz speciál věnovaný portálům se skládá z těchto článků :

(1) Data o českých portálech : ve kterém zjistíte kdo na českém portálovém trhu má nejvíce uživatelů, kterému portálu jsou uživatelé nejvěrnější a zda se dokáže český trh shodnout alespoň v otázce změření návštěvnosti portálů.

(2) Data o zahraničních portálech : ve kterém zjistíte, že český Internetový trh je jednou setinou celosvětového internetového trhu a také zjistíte kolik lidí navštěvuje hlavní světové portály.

(3) Co si o portálech myslí uživatelé : ve kterém uvidíte, co na portály říkají uživatelé českého Internetu, jaké portály používají (či nepoužívají) a co si o portálech myslí

(4) Provozovatelé portálů říkají : ve kterém zjistíte co o svých i konkurenčních portálech říkají jejich provozovatelé, dozvíte si i zda se jim splnily jejich portálové předpoklady a potřeby a případně co chystají v příštích měsících

(5) Jak vypadají portály : ve kterém uvidíte jak vypadají (vzhledově) portály na českém Internetu a několik portálů zahraničních

(6) Malý průzkum mezi uživateli DigiWebu vychází z výsledků ankety na téma "Který webový portál používáte nejvíce (nejčastěji)".