ARCHIV ČLÁNKŮ UVEŘEJNĚNÝCH NĚKDE "JINDE"

Obrozené strany po volbách

Volby jsou u konce, moc rozdělena, křesla rovněž. Některé strany ovšem nemohou spát na vavřínech a tak se již nyní připravují na volby příští (a možná doufají že budou dříve než za čtyři roky). Náš anonymní zdroj pronikl do sekretariátů několika stran a zjistil jisté skutečnosti, které prostě nemůžeme nechat ležet bez povšimnutí.

Unie Svobody se rozhodla pracovat již teď na perspektivních kádrech. Jan Ruml, předseda Unie Svobody k tomu říká: "Normální je nelhat a my víme že právě na to musíme pracovat již teď. Jako předseda Unie svobody jsem odpovědný za volební výsedek. Unie Svobody vznikla jako otevřený prostor, kde by se mohla vytvářet nová politická generace. Takových politků, kteří budou schopni v reálném čase postupně přebírat štafetu."

 
Unie Svobody pracuje na zcela nových kádrech důsledně, našemu zdroji se podařilo získat exklusivní fotografii nové volební zbraně Unie.

Na přímý dotaz k tomu Jan Ruml pouze dodal: "Rád bych vás pozval do politiky, do politiky otevřené, demokraticky fungující a inspirativní. Jenom s vámi, aktivními lidmi, kteří cítí svobodu a odpovědnost vůči sobě i druhým, lze věrohodně pokračovat v nastoupené cestě po listopadu 1989."

Unie Svobody skutečně myslí na budoucnost, vždyť právě v nejmladších generacích jistě existuje spousta budoucích politiků. Snad jedině tak je možné také splnit přání Hradu o vládu plnou mladých rozjasněných a rozesmátých tváří, které budou ochotně a pilně plnit důležité úkoly vedoucí k prosperitě.

KSČM se rozhodla pro radikální obrodu. Prozatím nezveřejněný materiál Poučení z polistopadového vývoje II. o tom hovoří jasně. Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, Csc k tomu dodáva: "Jako historik vím jak důležité je poučení z historie. Rozhodli jsme se přiznat všechyn chyby minulosti, přiznat se ke všemu bezpráví a nespravedlnostem a chybám které jsme učinili. Hluboce nás oslovilo heslo Normální je nelhat Unie Svobody a zapříčinilo zásadní změnu v naší politice."

KSČM se rozhodla pro radikální změnu a jako zásadní volební symbol si zvolila zvíře nejvíce vyhovující povaze strany.

Nová politika strany staví na naprosté otevřenosti, říká se v zásadních doposud nikde nezveřejněných dokumentech. "Hroch, jako symbol je prostě dokonalý. I malé dítě zná rčení o hroší kůži a tady prostě neexistuje jiné zvíře které bychom mohli využít," hovoří se doslova v interní směrnici KSČM.

Náš anonymní zdroj pracuje i na rozkrytí aktivit dalších politických subjektů na naší scéně. Pokud se mu podaří zjistit cokoliv dalšího, budeme informovat.