ARCHIV ČLÁNKŮ UVEŘEJNĚNÝCH NĚKDE "JINDE"

Internet Plus

První říjen roku 2002 přinesl jednu z největších změn na trhu vytáčeného připojení k Internetu (tzv. dial-up připojení). Český Telecom, i přes protest regulačního orgánu, uvedl v platnost nový tarifikační model pojmenovaný jako Internet PLUS.

Internet Plus se v představách Českého Telecomu stane následovníkem Internet 2002, specifického tarifu určeného pro vytáčené připojení k Internetu, a mírně zvýhodňujícího využití telefonní linky pro přístup k Internetu. Jakkoli Internet 2002 tarif prozatím funguje a existuje, od roku 2003 je více než pravděpodobné, že přestane existovat a Český Telecom si "vynutí" od všech ostatní subjektů na internetovém trhu, aby přistoupili k Internet Plus tarifu.

Do října 2002 jste jako "koncoví" uživatelé Internetu využívali telefon pro přístup k Internetu snadno. Váš modem vytočil některé z  971 čísel, počítač se spojil, přihlásil a vy jste využívali Internet. Ať placený nebo některý z tzv. "Internetů zdarma" (QUICK, VOLNY, atd). Za připojení k Internetu jste platili Českému Telecomu částku poněkud vražednou (ve špičce, více jak 50Kč za hodinu), případně méně vražednou (mimo špičku, více jak 15Kč za hodinu) - každopádně určenou počtem minut připojení a příslušnou denní/týdenní dobou. Pokud jste nevyužívali "Internet zdarma", platili jste si navíc paušální poplatek zahrnující i některé další služby.

Pokud jste využívali přístup k Internetu s pomocí jiného ISP (Internet Service Provider), než je přímo Český Telecom (a jeho Internet OnLine), docházelo k situaci, kdy Český Telecom odváděl část "vytelefonovaných" peněz vašemu ISP. Poskytovatelé přípojení k Internetu pomocí tohoto modelu například financovali i "internety zdarma" (které tak vlastně zdarma nebyly a nikdy nebudou). Nový tarif Internet PLUS toto odvádění eliminuje a zároveň zprůhledňuje komu vlastně platíte za co.

Přichází Internet PLUS

Od října 2002 zavedl Český Telecom nový tarifikační model, označený jako Internet PLUS - v něm budete platit Českému Telecomu základní částku za "využití jeho sítě pro přístup k internetu" a další částku svému ISP (poskytovateli přístupu) za "skutečný přístup k Internetu". Nový tarif budete od října moci začít používat okamžitě, prostou volbou 971 2XX XXX čísel, místo stávajících 971 1XX XXX.

V rámci Internet PLUS tak bude muset uživatel rozlišovat komu platí co a orientovat se ve službách dvou subjektů. Jednak Českého Telecomu (služba spočívá ve využití jeho sítě pro přístup k Internetu) a poté svého poskytovatele připojení k Internetu. Samotný Český Telecom na Internet Plus nabalil některé "dodatečné výhody", které by měly pro uživatele znamenat zvýhodnění.

Bonus navíc v podobě dalších hodin na bezplatné surfování získáte k cenovému programu HOME INTERNET a k internetovým nadstavbovým programům i-SURF, i-SURF PLUS a i-OFFICE GOLD, přičemž cena za tyto programy se nemění!
Bezplatné
 surfování
HOME INTERNET i-SURF i-SURF PLUS i-OFFICE GOLD
Dosud
 
13 hodin
mimo špičku
 
25 hodin
mimo špičku
 
40 hodin
mimo špičku
 
40 hodin
ve špičce
 
Od 1. října 2002
 
16 hodin
mimo špičku
 
30 hodin
mimo špičku
 
48 hodin
mimo špičku
 
48 hodin
ve špičce
 

Cenové podmínky Internet PLUS (ceny Českému Telecomu)

Následující tabulky určují ceny, které budete platit Českému Telecomu za využití telefonní linky pro "datové služby", neboli za využití linky pro přístup k Internetu. Při jejich studiu nezapoměňte, nad uvedenou cenu budete ještě platit další poplatky ISP (poskytovateli připojení k Internetu). Kurzívou v závorce jsme do tabulky doplnili ceny Internet 2002 tarifu.

 
 
Cenové programy HOME
 
HOME INTERNET
a HOME MAXI PLUS, ISDN BASIC
HOME STANDARD
a HOME MAXI
HOME MINI HOME ZERO
Internet
ve špičce

(internet 2002)
1. - 10. minuta
(Kč/min.)
 
1,24
(1,40)
 
1,24
(1,40)
 
1,77
(2,00)
 
1,51
(1,70)
 
další minuta
(Kč/min.)
 
0,55
(0,75)
 
0,60
(0,80)
 
0,86
(1,15)
 
0,75
(1,00)
 
Internet
mimo špičku
(Internet 2002)
 
1. - 10. minuta
(Kč/min.)
 
0,50
(0,55)
 
0,50
(0,55)
 
0,73
(0,80)
 
0,59
(0,65)
 
další minuta
(Kč/min.)
 
0,18
(0,23)
 
0,20
(0,25)
 
0,28
(0,35)
 
0,24
(0,30)
 

 

 
 
Cenové programy BUSINESS (HTS/ISDN)
 
BUSINESS
STANDARD
 
BUSINESS
STANDARD PLUS
 
BUSINESS MAXI
 
BUSINESS
MAXI PLUS
 
BUSINESS
ZERO
 
Internet
ve špičce
(Internet 2002)
 
1. - 10. minuta
(Kč/min.)
 
1,22
(1,38)
 
1,20
(1,35)
 
1,17
(1,32)
 
1,15
(1,30)
 
1,46
(1,65)
 
další minuta
(Kč/min.)
 
0,59
(0,79)
 
0,58
(0,77)
 
0,55
(0,75)
 
0,55
(0,73)
 
0,71
(0,95)
 
Internet
mimo špičku
(Internet 2002)
 
1. - 10. minuta
(Kč/min.)
 
0,55
(0,61)
 
0,55
(0,61)
 
0,55
(0,61)
 
0,55
(0,61)

 
0,66
(0,73)
 
další minuta
(Kč/min.)
 
0,22
(0,28)
 
0,22
(0,28)
 
0,22
(0,28)

 
0,22
(0,28)
 
0,27
(0,28)

 

Ceny nadstavbových internetových programů i-NIGHT, i-NONSTOP, a i-OFFICE - zde platí důležité upozornění, od 1.1.2003 nebude možné u i-NIGHT, i-NONSTOP, i-OFFICE, i-SURF, i-SURF PLUS využívat tarifu Internet 2002!

 
 
i-NIGHT i-NONSTOP i-OFFICE
Internet
ve špičce

 
1. - 10. minuta
(Kč/min.)
 
1,42
 
1,20
 
1,20
 
další minuta
(Kč/min.)
 
0,71
 
0,45
 
0,41
 
Internet mimo
špičku

 
1. - 10. minuta
(Kč/min.)
 
0,50
 
0,48
 
0,50
 
další minuta
(Kč/min.)
 
0,20
 
0,16
 
0,20
 
22 až 05 hod.
 
1. - 10. minuta
(Kč/min.)
 
0,45
 
0,45
 
0,50
 
další minuta
(Kč/min.)
 
0,12
 
0,12
 
0,20
 

Cenové podmínky Internet PLUS (ceny ISP)

Nad cenu placenou Českému Telecomu budou nyní uživatelé vytáčeného připojení platit další část ceny svému ISP (poskytovateli připojení k Internetu). Výsledné ceny by většinou měly být stejné nebo velmi mírně nižší (což bude pochopitelně záviset na konkrétním ISP).

Prvního října 2002 nabídl Internet PLUS tarif pouze Český Telecom prostřednictvím Internet Online a QUICK služeb a společnost SkyNet, a.s.  

 

Silný provoz
 Kč za minutu

Slabý provoz
 Kč za minutu

QUICK  (971203333) 0,15 Kč 0,05 Kč
IOL dial-ip 0,00 Kč 0,00 Kč
SkyNet, a.s. (971205211) 0,19 Kč 0,05 Kč

Ceny pro služby InternetOnline Dial-up

Zákazníkům služeb IOL Dial-up nebude od 1.10.2002 nad tarify Internet 2002 a Internet Plus účtována žádná další minutová cena

V případě využití tarifu Internet Plus tak pro zákazníky služeb IOL Dial-up dojde k výraznému zlevnění internetového volání, viz následující tabulka:

Hodinové ceny tarifů Internet Plus a Internet 2002 pro služby IOL Dial-up (v Kč s DPH)

  Internet 2002 od 1.10.2002 Internet Plus od 1.10.2002 Zlevnění v případě využití Internet Plus Zlevnění v %
Silný provoz (6-18 v pracovní dny) 54 42,40 11,60 21%
Slabý provoz (18-6 v pracovní dny, celý den o víkendech a svátcích) 18 15 3,00 17%

Poznámka: toto porovnání vychází z cen nejrozšířenějšího cenového plánu HOME.

Zákazníci budou také moci od 1.10.2002 využít nový tarif i-víkend pro neomezené surfování o víkendu za paušální poplatek - stačí jej pouze přiobjednat ke stávající službě IOL Dial-up

Ceny pro služby QUICK

Služba QUICK bude dostupná prostřednictvím tarifu Internet Plus od 1.11.2002.

V říjnu 2002 bude zákazníkům dočasně účtována pouze cena za tarif Internet 2002 v současné výši.

Od 1.11.2002 budou služby QUICK účtovány následovně:

Ceny QUICK (v Kč s DPH)

  Kč/min Kč/hod
Silný provoz (6-18 v pracovní dny) 0,15 9,00
Slabý provoz (18-6 v pracovní dny, celý den o víkendech a svátcích) 0,05 3,00

Poznámka: k těmto cenám bude zákazníkům účtován tarif Internet Plus nebo Internet 2002.

V případě využití služby QUICK a Internet Plus dojde od 1.11.2002 k mírnému zlevnění o 2,60 Kč/hod. v silném pásmu, jak naznačuje porovnání:

Porovnání cen QUICK s tarify Internet Plus a Internet 2002 (hodinové ceny v Kč s DPH)

  Internet 2002 a QUICK do 31.10.2002 Internet 2002 a QUICK od 1.11.2002 Internet Plus a QUICK od 1.11.2002 Zlevnění od 1.11.2002 v případě využití Internet Plus
Silný provoz (6-18 v pracovní dny)
Cena za použití sítě ČTc 54 54 42,40  
Cena za službu QUICK 0 9 9  
Celkem v silném provozu 54 63 51,40 2,60
Slabý provoz (18-6 v pracovní dny, celý den o víkendech a svátcích)
Cena za použití sítě ČTc 18 18 15  
Cena za službu QUICK 0 3 3  
Celkem ve slabém provozu 18 21 18  

Poznámka: toto porovnání vychází z cen nejrozšířenějšího cenového plánu HOME.

Pozor na skryté náklady

Nový tarifní model Internet PLUS má nicméně také některé mírně negativní vlastnosti - zejména jde o možnost nepozorované zdražení o 40 haléřů (resp. o 15 haléřů mimo špičku) za minutu v případě, že váš poskytovatel připojení (ISP) je připojen do sítě jiného operátora (tzv. OLO).

Pokud se chcete vyvarovat překvapení, použijte Přístupová čísla na internet a způsob jejich zpoplatnění kalkulátor na webu www.vas-internet.cz, který umožňuje zjistit cenové podmínky u jednotlivých připojovacích čísel. Nezapomeňte, čísla je zde nutno zadávat v podobě 971XXXXXX (bez mezer a pochopitelně bez úvodní nuly).

Další náklady by pro uživatele Internetu mohlo od listopadu 2001 znamenat i využívání Internet 2002 tarifu pro přístup k, například, QUICK "free Internetu". Oproti situace přes listopadem totiž bude uživatel platit 0.15 (resp. 0,05 mimo špičku) Kč za minutu připojení navíc.

Internet PLUS a ostatní ISP

Zavedení Internet PLUS tarifu se setkalo s odmítavým postojem poskytovatelů připojení k Internetu i Českého Telekomunikačního úřadu. První říjen tak přinesl pouze Internet PLUS nabídku od Internet Online (placené služby i QUICK služby) a SkyNet, a.s. - ostatní poskytovatelé (ISP) se prozatím s Českým Telecomem na nových podmínkách nedohodli a prozatím to odmítají.

Jeden z největších poskytovatelů "internet zdarma", známého hlavně jako "Volný Internet" situaci komentoval například takto:

Pravdou je, že český Internet dozná určitých změn od 1.10.2002 . Tyto změny se týkají především Českého Telecomu a jednotlivých poskytovatelů připojení. Jednání probíhají již několik týdnů, bohužel zatím s nulovým výsledkem.

Z tohoto hlediska máme pro vás dobrou zprávu: jako uživatelé služby VOLNÝ se žádných změn obávat nemusíte. I nadále budete mít možnost přistupovat ke službám sítě Internet. Vyvineme maximálni úsilí při jednání s Českým Telecomem, tak abychom eliminovali zdražení, které by mělo být zahrnuté v tarifu Internet Plus. Navzdory tomu, ze Český Telecom zaujímá k celé záležitosti přezíravý a nekorektni postoj, VOLNÝ se zavazuje poskytovat službu přístupu k Internetu bez přerušení. Snažíme se být stále o krok vpřed, a tak pro vás máme ještě před koncem roku připraveny novinky, které vám jistě přijdou vhod.

 


Další užitečné odkazy (přehled není vyčerpávají a rozhodně není úplný):

Stránky věnované výhradně Internet PLUS tarifu : www.vas-internet.cz

Mobilní operátoři : www.eurotel.cz www.oskarmobil.cz a www.t-mobile.cz

Někteří alternativní operátoři a internetoví poskytovatelé : www.aliatel.cz www.contactel.cz www.nextra.cz www.dattel.cz www.gts.cz www.col.cz www.tele2.cz www.telecom.cz www.iol.cz www.transgasnet.cz www.tiscali.cz

Ostatní : www.ctu.cz (Český telekomunikační úřad) a  Rozhodnutí ČTÚ 03/PROP/2002 (PDF dokument), Rozhodnutí ČTÚ 07/PROP/2002 (PDF dokument)

Říjen 2002
Daniel Dočekal