Pravidelný občasník originálního humoru

chlívek Windows Scripting

Tipy, nápady, procedury, funkce pro Windows Scripting
Likvidace nepohodlných procesů
Zajímavé WSH umožňující zlikvidovat všechny procesy, které nejsou uvedeny v seznamu (destroy_processes_you_dont_trust.vbs)
Zobrazení bludiště
Zajímavé použití WSH pro vygenerování náhodného bludiště (display_maze_on_cosole.vbs)
Zjištění aktuální Outlook e-mail adresy
(display_default_outlook_account.vbs)
Práce s COM objekty
Najde všechny COM objekty a zobrazí OLE VIEWER (display_com_object_in_ole_viewer.vbs)
Zobrazení všech proměnných prostředí
(display_all_current_environment_variables.vbs)
Zjištění uživatelů připojených k počítači
(view_owners_of_current_connections.vbs)
Backup Windows NT stroje
(windowsNT_backup.vbs)
Příklad použití WSHNetwork objektu
Užitečný objekt umožňující získávat vlastnosti síťových prostředků, připojování a odpojování či zkoumání (wshnetwork_object_example.vbs)
Mazání souborů
Maže soubory podle kritérií - stáří či data vytvoření (delete_old_files_example_in_vbscript.vbs)
Zjištění dostupnosti internetového stroje
(determine_if_a_host_is_reachable.vbs)
Kontorla existence složky
(directory_check.vbs)
Zjištění stáří hesla uživatele
Užitečné pro správce - vytvoří soubor s přehledem login jmen a stáří jejich hesla (determine_users_password_age.vbs)
Zobrazení vlastností disku
Skript poslouží pro zobrazení informací o všech lokálních discích (display_properties_of_all_local_drives.vbs)
Vytvoření složky
(create_directory.vbs)
Konverze hexadecimálních hodnot na decimální
(convert_hex_to_decimal.vbs)
Vytvoření účtu a mailboxu
Skript pro vytvoření uživatelského účtu a asociace s odpovídajícím Exchange poštovním účtem (add_user_and_exchange_mailbox.vbs)
Přidávání tiskáren pomocí klíčových slov
Umožní zadat klíčová slova a podle nich najde odpovídající síťové tiskárny a přidá je (add_printers_via_keywords.vbs)
Zastavení služeb pomocí WMI
S pomocí WMI lze zastavovat služby i na vzdáleném stroji (stop_services_on_remote_machines.vbs)
Získání informací o rozsahu dostupné fyzické paměti
Příklad použití WMI pro získání informace o rozsahu dostupné fyzické paměti stroje (use_wmi_to_display_memory.vbs)
Přidání tiskáren do profilu uživatele
S pomocí Microsoft ZAK (Zero Administration Kit) program con2prt umožní přidávat síťové tiskárny do uživatelského profilu (add_network_printer_to_profile.vbs)
FTP volba pro SendTo
Užitečný přídavek pro SendTo volbu v menu umožní odeslat soubory na FTP server (add_ftp_sendto_for_explorer_menus.vbs)