Pravidelný občasník originálního humoru

chlívek Obecné

Různé obecné tipy a triky, které se nehodily nikam jinam.
Potřebujete z PDF dostat text (v HTML)?
A nechcete nic stahovat ani instalovat? Dokonce ani nechcete utrácet peníze?
Vítejte do světa vyhledávání
Vyhledávání informací na Internetu je nejdůležitější službou. Natolik důležitou, že bez existence vyhledávačů bychom měli k dispozici jenom zlomek toho, co Internet nabízí.
Potřebujete testovat platební systém
pro Web používající čísla kreditních karet a žádnou nemáte? Zkuste některá z testovacích čísel.
Postavte si Web (8) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 8 – Výběr lidí.
Postavte si Web (9) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 9 – Marketing a reklama
Postavte si Web (7) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 7 – Vyberte si hardware a software.
Postavte si Web (6) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 6 – Vyberte si správně HOSTING
Postavte si Web (10) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 10 – Mějte to z čeho financovat.
Postavte si Web (5) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 5 – Naučte se některé důležité termíny
Postavte si Web (4) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 4 – Zkuste začít osobními stránkami
Postavte si Web (2) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 2 – Nesvěřujte to příbuzným ani přátelům
Postavte si Web (1) .... aneb
Desatero úspěšného podnikání na Internetu. Rada č. 1 – svěřte to odborníkům.
Tipy a triky pro Web autory - plug-in komponenty
Tip - zákaz Back/Forward na vašich Web stránkách.
Tipy a triky pro Web autory - nepřehánějte to s inzercí
Tipy a triky pro Web autory - Mějte obsah a hlavně aktuální
Co jsou to ty picas, points, pitch či twips?
A jak mezi nimi převádět z jedné jednotky na druhou?
Změna Tipu dne
Hledání v Nápovědě.
Omezení přístupu nepovolaných osob k počítači
Spuštění spořiče obrazovky dle chuti
Zbavte se toho přebytku oken v Průzkumníkovi
Jak zobrazit v záhlaví okna Průzkumníka celou cestu?
Zatvrzelé skrývání souborů jako takových
Zatvrzelé skrývání přípon souborů
Nesourodost Táhni a Pusť (Drag and
Drop
Pročpak Windows95 neustále kvedlá s mým pevným diskem?
Jak zjistím jakou „verzi (build)“ Windows95 používám?
Jak je nebezpečný Registrační kouzelník (Registration
Wizard
Zvolím Vypnout a počítač zatuhne kdesi na půl cesty
Jak změnit komu že to patří instalované Windows95
Použití Windows95 pro více uživatelů
Nebylo by lepší pořídit WindowsNT?
Má smysl přejít od starých Windows na nové Windows95?
Jsou Windows95 použitelné bez myši?
Kontextová nápověda na pravé klávese myši není praktická
Internetovské vyhledávací stroje pro hledání informací
Kde na Internetu je Microsoft
Podporuje Windows95 IrDA standard?
Podporuje Windows95 vzdálený přístup přes modem?
Bude Windows95 ideální pro můj notebook?
Co je to The Microsoft Network
MSN?
Podporuje Windows95 elektronickou poštu?
Podporuje Windows95 použití modemu?
Podporuje Windows95 připojení k Internetu?
Podporuje Windows95 připojení k sítím?
Umožňuje Windows95 příjem a posílání FAX zpráv?
Podporuje Windows95 DOS aplikace?
Proč mi Windows95 neustále padá?
Je Windows95 operační systém nebo je to pořád DOS?
Podporuje Windows95 původní aplikace z Windows 3.x?
Podporuje Windows95 Win32 API?
Nakolik je Windows95 schopné detekovat hardware?
Co je to Plug and Play
Jak pracuje kooperativní běh 16ti bitových aplikací?
Jak pracuje preemptivní běh 32ti bitových aplikací?
Jak dobře pracuje multiúlohový běh ve Windows95?
Je Windows95 32ti bitový operační systém?
Potřebuji Microsoft PLUS!?
Existují Windows95 i pro jiný procesor než Intel kompatibilní?
Jak lze nastavit místní nastavení
jazykové?
Jak je to s lokalizovanými verzemi Windows95?
Jak je možné pořídit Windows95?
Podporují Windows95 C2 bezpečnostní stupeň?
MsgSrv32 not responding
Page Fault, Illegal Operation, Fatal Exception....
Narazil jsem na chybové hlášení „A drive won’t load“
Při startu Windows95 vidím chybové hlášení „A file can’t be found“
Co je to Microsoft Solution Provider
Co je to Microsoft Developer Network
Co je to Microsoft TechNet
Co je to Windows95 SDK?
Co je to Hardware Compatibility List
HCL?
Co je to MSDL (Microsoft Download Service)?
Co je to Microsoft Knowledge Base
Co je to Microsoft FastTips?
Jak si ale tyto textové soubory přečtu ještě před instalací?
Co je to za textové soubory v \WINDOWS adresáři?
Kde hledat pomoc pro Windows95?
Anglické a české názvy prvků Windows95
Malý slovníček použitých termínů
Jak obejít heslo spořiče obrazovky?
Jak zjistit informace o systému a počítači?
Různé repliky různých lidí
K čemu slouží ikona Internet?
K čemu slouží ikona Aktovka
BriefCase?
K čemu slouží ikona Inbox (Došlá pošta)?
K čemu slouží ikona Koš?
K čemu slouží ikona Okolní počítače?
K čemu slouží ikona Tento počítač?
Co jsou všechny ty Ikony na Windows95 pracovní ploše?
Jak pomůže Windows95 lidem s postižením?